DİN İLİM

Din İlmi Kaç Kısma Ayırılır?

Din ilmi kaç kısma ayırılır? Din ilmi birçok kısma ayrılır, ancak bunların en önemlisi şu iki kısımdır: Farz-ı Ayn ve Farz-ı Kifâye. Allâh-u Teâlâ şöyle buyuruyor: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ Anlamı: “(Ey Muhammed!) Bil ki, Allâh’tan başka İlâh yoktur. Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların …

Devamını Oku
İLİM

Kadınların Erkeklerle Aynı Yerde Bulunmalarının Hükmü

Değerli Müslümanlar! قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ  Manası: “De ki: Ey Kitap Ehli! Hakkın dışına çıkarak dîninizde aşırıya gitmeyin.” (El-Mâide / 77) Bil ki ey kardeşim! Dinde aşırılığa gidip Allâh’ın helal kıldığını haram; haram kıldığını da helal kılmak caiz değildir. İmam En-Nesâî’nin rivayet ettiği Hadîs-i Şerîf’te Efendimiz ﷺ Müzdelife’de İbn-i …

Devamını Oku
İLİM

Kadının Yüzünü Açık Bırakmasının Hükmü

Bilinmelidir ki kadının yüzü ve eli avret olmadığı için kadının eline ve yüzüne şehvetsiz bakmak haram değildir. Dolayısıyla kadının yüzünü açık bırakması haram değildir. Üstelik kadının yüzünün avret olmadığına dair âlimlerin icmâı vardır. İbn-u Hacer el-Heytemî “el-Fetâvâ’l Kubrâ” ve “Şerhu’l Îdâh Alâ Menâsiki’l Hacc Li’n-Nevevî” adlı kitaplarında icmâı şu şekilde nakletmektedir: “Kadının yüzünü açık bırakması …

Devamını Oku
DİN İLİM

Kadının Sesinin Hükmü

Dört mezhebe göre kadının sesi haram değildir. İmam Taberânî’nin el-Mu’cemu’l Evsat’ında ve Fethu’l Bârî adlı eserin Nikâh Kitabında (9. Cilt, 225. Sayfa) bildirildi ki: “Sâbit olan bir Hadîs-i Şerîf’te zikredildi ki: “Bir kadın, bir düğünde kaside söyleyebilmek için Peygamberimizden izin istemiş, Peygamberimiz de ona izin vermiştir.” İmam Buhârî’nin Sahîh’inin Nikâh Bölümü’nde Hişâm bin Urve babasından …

Devamını Oku
DİN İLİM

Ramadân Orucu-Oruç Hükümleri

Müminler için rahmet ve mağfiret ayıdır Ramadân-ı Şerif. İçinde Kur’ân’ın indiği; bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındıran o mübarek ay. Müslümanlar için ömürlerinin fırsatı; günahlardan kurtulma ayıdır Ramadân. Öyle ki bu ay içerisinde bütün büyük şeytanlar zincire vurulur. Böylece Müslümanlar, bu şeytanların şerrinden muhafaza olurlar. İşte yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de bu yüce ve …

Devamını Oku
TEBERRÜK

Osmanlıların Peygamber Efendimizin  ﷺ Eserleriyle Teberrük’ü

Has Oda’da yapılan Hırka-i Şerîf ziyareti, Yavuz Sultan Selîm’in 1517 senesinde Hırka-i Saâdet ve diğer Mukaddes Emanetleri İstanbul’a getirmesiyle, her yıl Ramadân ayında yapılarak bir gelenek hâline dönüşmüştür. Genelde Ramadân ayının on beşinde yapılan ziyaret, kimi zaman ayın farklı günlerinde de yapılabiliyordu. (Tayyarzâde, “Târih-i Ata”, I, 218-219) Hırka-i Şerîf ziyaretinden önce Hırka-i Şerîf’in bulunduğu oda …

Devamını Oku
MEVLİD-İ ŞERİF

Mevlid-i Şerîf Kutlamak

Muhakkak ki İslâm Dîninde kişiyi felâha erdiren güzel ameller vardır. Bunlardan bazıları Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler’de bizzat, bazıları da mânen zikredilmiştir. Mevlid-i Şerif’i kutlamak da câiz olan ve sevap kazandıran bir ameldir. Bazı kesimlerin dediği gibi “Mevlidi kutlamak bidattir ve bidatlerin tamamı da dalâlettir” sözü doğru değildir. İslâm âlimlerinin de üzerinde ittifak ettiği üzere …

Devamını Oku
MEHDİ ALEYHİSSELAM

Mehdî Aleyhisselâm’ın Zuhuru Haktır

  Peygamber Efendimizden ﷺ günümüze kadar bütün Müslümanlar, Mehdî’nin âhir zamanda zuhur edeceğine dair ittifak etmiştir. Ancak günümüzde bazı kesimler, Mehdî’nin zuhurunun hurafe olduğunu iddia etmekteler. Bu kişiler Kur’ân-ı Kerîm’de Mehdî’nin gelişi ile alâkalı Âyet olmadığını, dolayısıyla Mehdî inancının doğru olmadığını savunmaktadır. Tabi ki biz Müslümanların kaynakları Kur’ân-ı Kerîm ile birlikte Peygamber Efendimizin ﷺ Hadîsleri ve …

Devamını Oku
Uncategorized

Ebû Leheb

Peygamber Efendimiz Muhammed’in ﷺ amcası olan Ebû Leheb hakkında bazı kimseler tarafından uydurulan ve doğru olmayan bir konuda, emri bil mârûf ve nehyi ani’l münker kaidesi ışığında sizleri uyarmayı, kendimize görev addettik. Buhârî’nin Urve’den rivâyet ettiğine göre Peygamber Efendimizin amcası olan Ebû Leheb, Peygamber Efendimizin doğumuna sevinmiş ve bundan dolayı cariyesi olan Suveybe’yi azat etmiştir. …

Devamını Oku
PEYGAMBERLER

Eyyûb Peygamberin Kurtlanmadığının Beyanı

Eyyûb Peygamber (aleyhisselâm) hakkında bazı kimseler tarafından uydurulan ve doğru olmayan bir konu hakkında emr-i bi’l mârûf ve nehy-i ani’l münker kaidesi ışığında sizleri uyarmayı kendimize görev addettik. Eyyûb Peygamber (aleyhisselâm) hakkında iftira olan kıssada deniliyor ki: “Eyyûb Peygamber (aleyhisselâm) çok hastalandı ve vücudunda yaralar çıkmaya başladı. Bu yaralar öyle bir hâl aldı ki, yaraların …

Devamını Oku