YARATILMIŞLARIN EN ÜSTÜNÜNÜN TEVESSÜLE TEŞVİKİ

İmâm Ahmed, İmâm İbn-i Hacer El-Heysemi İmâm Nevevi ve İmam Nesêi’nin rivayet ettiklerine göre bir âmâ (kör) Allâh Rasulüne gelerek: “Gözlerimi açması için Allâh’a dua eder misin?” deyince Allâh Resulü mealen: “Dilersen dua edeyim, dilersen de bu duruma sabret. Ancak sabır senin için daha hayırlıdır.” diye karşılık verir. Âmâ olan kimse: “Bana yardım edecek kimsem yok. Bana dua eder misin?” diyerek isteğini yeniler. Bunun üzerine Allâh Rasulü ona mealen: “Abdesthaneye git, abdest al ve iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle du et: ’Allâh’ım! Rahmet Peygamberi olan Muhammed ile sana dua ediyor, senden istekte bulunuyorum. YÂ MUHAMMED! İhtiyacımın giderilmesi için seninle Rabbine yöneldim.’ demiştir.” Olaya şahit olan sahabe Osman bin Huneyf şöyle diyor: “Allâh’ın adına yemin ediyorum ki, oradan ayrılmadan ve çok sürmeden o adam, gözleri açık bir şekilde içeri girdi.” Bu hadisten anlaşılıyor ki: 1- Peygamber Efendimiz, gözleri görmeyen adama tevessül duasını öğretti. Tevessül şirk olsaydı peygamber efendimiz (sallallâhu aleyhi vesellem) ona bunu öğretmezdi. 2- “İÇERİ GİRDİ” derken, yani orada değildi. Peygamberimizin olmadığı bir yerde onunla tevessül etti. Öyleyse tevessül, hem mecliste bulunan kimseyle hem de mecliste bulunmayan kimseyle yapılır. Bu hadisi İmam Tabarani rivayet edip sahih olduğunu söylemiştir. İbn-i Mâceh’in naklettiğine göre, Ebu İshak dedi ki: “Bu sahih bir hadistir.” İmam Hâkim: “Sahihayn’ın (İmam Buhâri ve İmam Müslim’in kitaplarının) şartlarına göre sahihtir” demiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir