ALLAH DİN İLİM İSLAM

ALLÂH’A ÎMÂN

  Allâh’a Îmân: Allâh’a ve O’nun bildirdiği her şeye teslimiyetle inanmaktır. Mükellefe farz olan ilk şey Allâh’ı tanımaktır, yani Allâh’a yakışan sıfatları bilip, o sıfatlarla vasıflı olduğuna îmân etmek ve O’nu, O’na yakışmayan sıfatlardan tenzîh etmektir. Allâh’ın sıfatları çoktur, ancak bunların 14’ü Kur’ân-ı Kerîm’de çokça zikredilmiştir. Bu sıfatları Peygamber Efendimiz ﷺ herkese öğretmeye çalışmıştır. Bundan …

Devamını Oku
ALLAH DİN İLİM

KELİME-İ ŞEHÂDET’İN MANASI

  “Kelime-i Şehâdet“ ifadesi “kelime“ ve “şehâdet“ sözcüklerinden oluşan bir tamlamadır. “Kelime“; söz, “Şehâdet“ ise, şahitlik etme, tanıklık yapma anlamına gelir. Arapçada “şehâdet etme“ hem bilme, hem inanma hem de dil ile ikrâr etme anlamlarını içerir. Kelime-i Şehâdet’i, manasını bilerek ve ona îmân ederek söylemek her mükellefe farzdır. Öyle ki gayrimüslim olanın İslâm’a girmek için …

Devamını Oku
ALLAH DİN İLİM PEYGAMBERLER

EN FAZÎLETLİ AMEL

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla İmâm Buhâri’nin rivâyet ettiği bir Hadîs-i Şerîf’te Peygamber Efendimiz ﷺ mealen şöyle buyuruyor: “Amellerin en fazîletlisi Allâh’a ve Resûl’üne îmân etmektir. “Allâh’a ve Allâh’ın Resûl’ü Efendimiz Muhammed’e ﷺ îmân etmek amellerin en fazîletlisidir. Namaz, Oruç, Hac ve Zekât gibi sâlih ameller ancak Allâh’a ve O’nun Resûl’üne hakkıyla îmân etmekle …

Devamını Oku