DİN İLİM İSLAM

KABİR HAYATI

Kabir hayatı, dünya hayatıyla ahiret arasında bir köprü gibidir. Bu hayata berzah hayatı da denilir.  Kabir hayatı, hadisin ifadesiyle, “Ya Cennet bahçelerinden bir bahçe veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur.” (İmâm Tirmizî) Ölüye Münker ve Nekîr melekleri kabir sorgulamasını yapar. Bunun ve ona kabir nimetlerinin veya kabir azabının tattırılması haktır. Bu Meleklerin görünüşleri çok korkutucudur. Ancak …

Devamını Oku
ALLAH İLİM İSLAM

Allâh Mekânsız Olarak Vardır

Allâh-u Teâlâ Âli İmrân Sûresinin 110. âyetinde şunu bildirmektedir: “(Ey Muhammed’in ﷺ ümmeti) Siz ümmetler içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allâh’a îmân edersiniz.” İmâm Buhârî’nin rivâyet ettiği bir Hadîs-i Şerîf’te Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyuruyor: “Dînimiz nasihat dînidir.” Yukarıda beyan edilen Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i Şerîf’e binaen, Allâh’ın rızasını kazanmak …

Devamını Oku
ALLAH DİN İLİM

Kadere Îmân

  Îmânın şartlarından birisi de Kadere îmân etmektir. Maalesef Peygamber Efendimizin ﷺ vefatından günümüze kadar ortaya çıkan bazı kişiler ve gruplar kaderi inkâr etmişlerdir. El-Kamer Sûresi’nin 49. Âyet-i Kerîmesi’nin manası şöyledir: “Allâh her şeyi dilemesiyle yaratmıştır” El-Furkân Sûresi’nin 2. Âyet-i Kerîmesi’nin manası şöyledir: “Allâh’ın mülkünde şerîki yoktur. O, her şeyi yarattı ve kudretiyle var etti” …

Devamını Oku
PEYGAMBERLER

Peygamberlerin Sıfatları

Müslüman Olmak: Bütün Peygamberler Müslümandır. Aralarında Yahudi, Hristiyan veya putperest olan Peygamber yoktur. Tebliğ: Resûl olsun Nebî olsun, bütün Peygamberler İslâm’a davet etmekle emrolunmuşlardır. Sıdk: Peygamberler vahiy gelmeden önce de sonra da sadık, yani dürüstlerdir. Asla yalan söylemezler. Emanet: Peygamberler güvenilirdirler. Kimseye ihanet etmezler ve kimsenin malını haksız olarak yemezler. Fetânet: Peygamberler en zeki kişilerdir. …

Devamını Oku
PEYGAMBERLER

PEYGAMBERLERE ÎMÂN

Peygamber: Allâh’ın, kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek İslâm dininin emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği, belli sıfatlara sahip elçidir.Bütün peygamberler insanlardandır ve hepsi erkektir. Peygamberler İki Kısma Ayrılırlar: Nebi ve Resûl olan peygamber: Yeni bir şeriatla gelen ve Allâh’ın razı olduğu tek hak din olan İslâm dinine davet etmekle emrolunmuş, seçilmiş ve belirli …

Devamını Oku
DİN İLİM MELEKLER

MELEKLERE ÎMÂN

Günümüzde birçok insanın yanlış bilgilere sahip olduğu konulardan bazıları da meleklere iman konusuyla alakalıdır. Meleklerin sıfatlarını bilen kimse bu yanlışlara düşmez. Meleklerin sıfatları: Nurdan yaratılmışlardır Cinsiyetleri yoktur, yani dişi veya erkek değillerdir Yemezler, içmezler ve uyumazlar Allâh’ın hiçbir emrine karşı gelmezler, O’nun emirlerine uyarlar Hepsi Allâh’ın evliyâ kullarıdır En üstün melekler şunlardır: Cebrâîl, Mîkâîl, Azrâîl, …

Devamını Oku