TEBERRÜK

Osmanlıların Peygamber Efendimizin  ﷺ Eserleriyle Teberrük’ü

Has Oda’da yapılan Hırka-i Şerîf ziyareti, Yavuz Sultan Selîm’in 1517 senesinde Hırka-i Saâdet ve diğer Mukaddes Emanetleri İstanbul’a getirmesiyle, her yıl Ramadân ayında yapılarak bir gelenek hâline dönüşmüştür. Genelde Ramadân ayının on beşinde yapılan ziyaret, kimi zaman ayın farklı günlerinde de yapılabiliyordu. (Tayyarzâde, “Târih-i Ata”, I, 218-219) Hırka-i Şerîf ziyaretinden önce Hırka-i Şerîf’in bulunduğu oda …

Devamını Oku
MEVLİD-İ ŞERİF

Mevlid-i Şerîf Kutlamak

Muhakkak ki İslâm Dîninde kişiyi felâha erdiren güzel ameller vardır. Bunlardan bazıları Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler’de bizzat, bazıları da mânen zikredilmiştir. Mevlid-i Şerif’i kutlamak da câiz olan ve sevap kazandıran bir ameldir. Bazı kesimlerin dediği gibi “Mevlidi kutlamak bidattir ve bidatlerin tamamı da dalâlettir” sözü doğru değildir. İslâm âlimlerinin de üzerinde ittifak ettiği üzere …

Devamını Oku
MEHDİ ALEYHİSSELAM

Mehdî Aleyhisselâm’ın Zuhuru Haktır

  Peygamber Efendimizden ﷺ günümüze kadar bütün Müslümanlar, Mehdî’nin âhir zamanda zuhur edeceğine dair ittifak etmiştir. Ancak günümüzde bazı kesimler, Mehdî’nin zuhurunun hurafe olduğunu iddia etmekteler. Bu kişiler Kur’ân-ı Kerîm’de Mehdî’nin gelişi ile alâkalı Âyet olmadığını, dolayısıyla Mehdî inancının doğru olmadığını savunmaktadır. Tabi ki biz Müslümanların kaynakları Kur’ân-ı Kerîm ile birlikte Peygamber Efendimizin ﷺ Hadîsleri ve …

Devamını Oku
Uncategorized

Ebû Leheb

Peygamber Efendimiz Muhammed’in ﷺ amcası olan Ebû Leheb hakkında bazı kimseler tarafından uydurulan ve doğru olmayan bir konuda, emri bil mârûf ve nehyi ani’l münker kaidesi ışığında sizleri uyarmayı, kendimize görev addettik. Buhârî’nin Urve’den rivâyet ettiğine göre Peygamber Efendimizin amcası olan Ebû Leheb, Peygamber Efendimizin doğumuna sevinmiş ve bundan dolayı cariyesi olan Suveybe’yi azat etmiştir. …

Devamını Oku