NAMAZIN VÂCİPLERİ

Namazın vacipleri şunlardır: Farz namazların ilk iki rekâtlarında El-Fâtihah sûresi’ni okumak Farz namazların ilk iki rekâtlarında, nafile ve vitir namazların ise tüm rekâtlarında El-Fâtihah sûresine Devamını Oku

Namazın İçindeki Farzlar

Namazın içindeki farzlar altı’dır: İftitâh Tekbîri  Namaz kılanın, kendisini duyacak şekilde tekbîr getirmesi Ebû Yûsuf’a göre tekbîr lafzından başkası geçerli değildir.  Kıyâm Farz namazlarda gücü Devamını Oku

Namazın Sevâbını Elde Etmenin Şartları

Allâh Subhânehû ve Teâlâ’dan beş vakit namazın sevâbını elde etmek için yukarıda bildirilenlerle beraber şu hususlar da şart koşulmuştur:  Namaz kılarken kastın, sâdece Allâh’ın rızasını Devamını Oku

NAMAZI BOZAN HALLER

Namaz esnasında unutarak veya hükmü bilmemekten dolayı olsa da, anlamı olmayan bir kelime dahi konuşmak  Eğer konuşma, kendi sesini işitecek seviyede ve son oturuşta teşehhüd Devamını Oku

Necasetten Tahâretlenmek ve Namazın Diğer Şartları

Namazın şartlarından bazıları da şunlardır: Müslüman olmak  Bedenin, kıyafetin, namaz kıldığı yerin necâsetten arınık olması. Tabi ki bu durumlarda âlimlerin belirlediği tafsilat vardır.  Cepte taşınan Devamını Oku

Hades Sebebiyle Haram Olan Şeyler

Abdestsiz olana yapması harâm olan şeyler şunlardır: Namaz kılmak Tavaf etmek Kur’ân-ı Kerîm’i taşımak Kur’ân-ı Kerîm’e dokunmak. Ancak Mushaf, bitişik olmayan kılıfın sapından taşınabilir.  Mümeyyiz Devamını Oku

TEYEMMÜM

Suyu bulamayan veya sudan zarar gören kişi teyemmüm eder. Teyemmüm; taş, toprak ve kum gibi yer cinsinden olan şeylerle edilir.  Ebû Yûsuf ise: “Teyemmümü ancak Devamını Oku

Tahâretin Şartları

Müslüman olmak Yıkanması gereken bölgeye suyun ulaşmasını engelleyecek bir maninin bulunmaması Yıkanacak yerin üzerinden suyun akması Suyun temizleyici olması Yani suya karışan katı bir tahir Devamını Oku

Gusül Abdesti 

Namazın şartlarından birisi de büyük hadesten tahârettir. Bu ise gusül abdesti almak veya gusül abdesti almaktan âciz olan kimse için teyemmüm almakla olur. Gusül Abdesti Devamını Oku

İSTİNCA

Ön veya arka avretten yaş olarak çıkan her şeyden, arınıncaya kadar suyla temizlenmek sünnet-i müekkede’dir.Ayrıca taş veya topaklanmış (dağılmayan) sert toprakla ya da bunların yerini Devamını Oku