HAC

Hür, mükellef ve Müslüman olan bir kimse; borcu, ona layık olan mesken ve kıyafet ile vermekle yükümlü olduğu nafaka dışında; Hacca gidiş, dönüş ve orada kaldığı süre zarfında olan ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda mala sahip ise bu kimseye, yolun güvenli olması şartıyla Hac vazifesini hemen yerine getirmek farzdır. Hanımlarda bu şartların yanı sıra, bulunduğu yer ile Mekke arasında sefer mesafesi olduğu takdirde, kendisi ile birlikte kocasının veya mahremi olan başka bir erkeğin bulunması şarttır. Şayet yanlarında mahrem bulunuyorsa, kocalarının izni olmasa da farz olan Haccı yerine getirmeleri caizdir.  Hacc’ın Geçerli Olması için beş şey gereklidir. Bunların ikisi şart, diğer üçü ise rükündür: Şartlar:  Müslüman Olmak İhrâm Rükünler: Arefe gününde zeval ile fecir vakti arasında, Arafât bölgesi sınırları içerisinde herhangi bir yerde bir süre durmak. İfâda Tavâfının çoğunu yapmak Farz olan tavâfın vakti, bayram gününün fecrinden sonradır.  Tertip Haccın Vâcibleri: Mîkâtı geçmeden ihrâma girmek Mîkât; Peygamber Efendimizin  ihrama girmek için belirlediği yerdir. Örneğin; Medine ehli ve o yol üzerinden gelenler için mîkât “Zülhuleyfe” denilen yerdir.  Arefe günü, güneşin batımına kadar Arafât’ta durmayı uzatmak Bayramın birinci gününde fecirden sonra ve güneş çıkmadan önce Muzdelife’de bulunmak Bayramın birinci gününde Cemratu’l Akabe’yi, teşrik günlerinde de üç Cemre’yi taşlamak   Kirân Hacc’ına veya Temettu’ Hacc’ına niyet edenlerin, kurban kesmeleri Kurban kesilen günlerde Harem’de saçı kazımak veya kısaltmak  Taşlamayı tıraştan önce yapmak ve kurban kesmeyi ikisinin arasında yapmak Farz olan tavâfı kurban kesme günlerinde yapmak Özür bulunmadığı takdirde Tavâf edip, iki rekât nâfile namaz kıldıktan sonra, Hac aylarında Safâ’dan başlayarak, Safâ ve Merve arasında sa’y yapmak Vedâ tavâfı yapmak Tavâf: Kâbe’yi soluna alarak, iki hadesten tâhir ve örtünmesi farz olan yerler örtülü olarak, yayan tavâf etmesini engelleyen özrü olmayanın yayan olarak el-Haceru’l Esved’den, el-Haceru’l Esved’e kadar yedi kez Kâbe’yi dolanmasıdır.  Tavâfların çoğunun (farz olan ilk dördünün) hemen peşinden, diğerlerini (vâcip olan üçünü) yapmak Tavâftan sonra iki rekât namaz kılmak Bu saydığımız vâciblerden birini yapmayanın haccı bozulmaz, ancak günâha düşer ve fidye vermesi gerekir.  Zikredilen şartlardan ve rükünlerden biri terk edildiğinde ise, hac geçerli olmaz ve hayvan kesmek de bunu telâfi etmez. Hac ve Umre ameline niyet edildikten sonra, şunlar harâmdır:  Koku kullanmak  Saç veya sakala yağ veya benzeri bir şey sürmek Saç koparmak veya tırnak kesmek Cinsel ilişkide bulunmak veya onun ön aşaması olan sevişme Karada yaşayıp yabani olan hayvanı avlamak, onu öldürmek, onun avlanılması için bulunduğu yeri göstermek veya bildirmek Erkeğin başını veya yüzünü örtmesi ya da dikişle etrafını saran elbise giyinmesi Kadınların yüzlerini örtmeleri  Her kim bu haramlardan birini işlerse hem günaha düşer hem de fidyeyi yerine getirmesi gerekir. Haccını, Arafat’a çıkmadan cinsel ilişkiye girme ile bozan kadın ve erkeğin her birinin, fidye haricinde birer koyun kesmeleri, Haclarını tamamlamaları ve bozulan Haclarının kazalarını bir sonraki Hac mevsiminde mutlaka yerine getirmeleri gerekir. Mekke’de olan yabani kara hayvanlarını avlamak ve insanların yetiştirmediği bitkileri kesmek veya koparmak hem ihramlı olan hem de ihramlı olmayan kişilere haram olup fidyeyi gerektirir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir