Orucu Bozan, Ancak Keffâret Gerektirmeyen Hâller

Orucu Bozan, Ancak Keffâret Gerektirmeyen Hâller Öpmekten veya dokunmaktan dolayı meni gelmesi  Burna bir şey damlatmak  Fitil kullanmak (ön veya arka avretten)  Kulağa bir şey damlatıldığında karna ya da beyne gitmesi Abdest için ağza alınan suyun boğazdan içeriye kaçması Orucu Bozup, Keffâret Gerektiren Hâller Bilerek yani unutmaksızın ve mâzereti olmadan yani ölümle tehdit edilmediği hâlde ön veya arka avretten cinsî münasebette bulunmak  Oruçluyken bilerek yani unutmaksızın ve mâzereti olmadan, yani ölümle tehdit edilmediği hâlde, insan bedenine besin veren, ya da ilaç olarak tüketilen bir şeyi yiyen veya içen büyük günâha düşer ve bayram sonrası hemen bozduğu günün kazâsını yerine getirmesi farzdır. Ayrıca zihar keffâretini de yerine getirmesi gerekir. Zihar keffâreti ise şudur: Bir köleyi azad etmek. Buna gücü yetmiyorsa, aralıksız iki hicrî ay oruç tutmak, buna da gücü yetmiyorsa altmış fakire, her biri için yarım sa’ buğday ya da bir sa’ hurma ya da arpa vermesi gerekir. (1 sa’= iki elin avuçlarının birleşmesi ile oluşan 6 avuç dolusudur)  Uyarı: Ramadân dışındaki oruçların bozulması keffâreti gerektirmez, lâkin bozulan nâfile oruçların kazâlarını yerine getirmek gerekir. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir