Uncategorized

Ebû Leheb

Peygamber Efendimiz Muhammed’in ﷺ amcası olan Ebû Leheb hakkında bazı kimseler tarafından uydurulan ve doğru olmayan bir konuda, emri bil mârûf ve nehyi ani’l münker kaidesi ışığında sizleri uyarmayı, kendimize görev addettik. Buhârî’nin Urve’den rivâyet ettiğine göre Peygamber Efendimizin amcası olan Ebû Leheb, Peygamber Efendimizin doğumuna sevinmiş ve bundan dolayı cariyesi olan Suveybe’yi azat etmiştir. …

Devamını Oku
Uncategorized

“Cehennem” Nedir?

Cehennem; Allâh-u Teâlâ’nın, kafirlerin ebediyen, büyük günahkâr olan bazı Müslümanların ise bir süre azaplandırmak için yaratmış olduğu yerdir. Cehennemin varlığına iman etmek farzdır. Cehennem şu anda var olup, ebediyen kalacaktır. Allâh-u Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de birçok Ayet-i Kerîme’de Cehennem hakkında şöyle buyuruyor: ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ Anlamı: “(Cehennem) kâfirler için hazırlanmıştır.” İmam Ebu Hanife şöyle buyuruyor: …

Devamını Oku
Uncategorized

“Mîzan” Nedir?

  Mîzan yani terazi; amellerin tartıldığı, ortasında bir direk ve her iki yanında birer kefenin bulunduğu büyük bir cisimdir. Mîzan’a, yani ahiret terazisine iman etmek farzdır.   Allâh-u Teâlâ El-A’râf Sûresi’nin 8. Ayet-i Kerîmesi’nde şöyle buyuruyor: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ﴾   Anlamı: “O günde (kıyamet gününde) tartı haktır.” Mü’minin sevapları bir kefeye, günahları da …

Devamını Oku
Uncategorized

Kabrin Nimetleri Nelerdir?

Kabrin nimetlerine iman etmek farzdır. Peygamber Efendimiz hadislerinde kabirdeki nimetlerden sözetmiştir. Kabir, Takî (Takva sahibi) Mü’minler için yetmişe yetmiş arşın genişlikte olur. Allâh yolunda şehit düşüp bu mertebeye ulaşan insanlar için Allâh’ın meşî’eti ile kabir genişler ve dolunaylı bir gecede, ayın nuruna benzeyen bir nurla nurlandırılır. Ayrıca Cennetin kokusunu almak da kabrin nimetlerinden biridir. Peygamber …

Devamını Oku
Uncategorized

YARATILMIŞLARIN EN ÜSTÜNÜNÜN TEVESSÜLE TEŞVİKİ

İmâm Ahmed, İmâm İbn-i Hacer El-Heysemi İmâm Nevevi ve İmam Nesêi’nin rivayet ettiklerine göre bir âmâ (kör) Allâh Rasulüne gelerek: “Gözlerimi açması için Allâh’a dua eder misin?” deyince Allâh Resulü mealen: “Dilersen dua edeyim, dilersen de bu duruma sabret. Ancak sabır senin için daha hayırlıdır.” diye karşılık verir. Âmâ olan kimse: “Bana yardım edecek kimsem …

Devamını Oku