ALLÂH-U TEÂLÂ’NIN “EL-KELÂM” SIFATI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ

İmâm Ebû Hanîfe şöyle buyuruyor: وَيَتَكَلَّمُ لا كَكَلاَمِنَا، نَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ مِنَ الْمَخَارِجِ وَالْحُرُوفِ وَاللهُ مُتَكَلِّمٌ بِلاَ ءَالَةٍ وَلا حَرْفٍ Anlamı: “O (Allâh), tekellüm eder, Devamını Oku

MUHADDİS İMÂM HERARİNİN ALLÂH HAKKINDA EL-KADÎM LAFZINI KULLANMASI VE AÇIKLAMA YAPMASI

İmâm El-Hararî’nin “El-Muhtasar” adlı kitabındaki “O (Allâh), El-Kadîm’dir (ezelîdir), geriye kalan her şeyin başlangıcı vardır. O (Allâh), yaratandır. O’ndan başka her şey yaratılmıştır.” sözünü açıklayınız. Devamını Oku

” KÂMİL ” LAFZININ ALLÂH VE YARATILMIŞLAR HAKKINDA DELÂLET ETTİĞİ MÂNÂ

“Kâmil” kelimesi “O’na yakışan” ibaresi ile birlikte kullanılmıştır. Çünkü kâmil sıfatlar bazı durumlarda yaratılmışlar için de kullanılabilmektedir . Örneğin : -Hem Allâh’a hem de yaratılmışlara Devamını Oku